Algemeen

The Taste stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.thetaste.be, en over de wijze waarop persoongegevens worden verzameld en verwerkt door The Taste. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod, op alle leveringen en diensten van The Taste.

De term “gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of rechtspersoon is, die de site bezoekt of op enigerlei wijze met de site communiceert.

Door het gebruik van deze website, geeft u aan dat u akkoord bent met de voorwaarden en het beleid. The Taste behoudt ten alle tijde het recht om de inhoud van deze voorwaarden, het privacy beleid en de disclaimer te wijzigen. The Taste stelt de tekst van deze algemene voorwaarden op elektronische wijze ter beschikking aan de gebruikers

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u ons meedeelt worden gebruikt voor registratie voor het inschrijven op onze nieuwsbrief en het instellen van cookies. Uw adresgegevens worden gebruikt naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

The Taste kan u gegevens op verschillende manieren verzamelen:

  1. door gebruik van cookies
  2. tijdens uw registratie en gebruik van de website

Doeleinden van de verwerking

The Taste zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van The Taste om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  2. 
Het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  3. 
Het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  4. 
[doeleinden cookies], met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  5. De levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan The Taste uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot  The Taste, haar producten en/of diensten. The Taste kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door The Taste bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht. 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en U.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan The Taste aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Cookies

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Vinetiq NV en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.